age : Stigende, opadgående
age uke : opadgående parade for jodan
ashi : ben
ashi barai : benfejning
chudan : brystområdet
dachi : stilling f.eks. kiba dachi, zenkutzu dachi
do : ( michi ) vej
dojo : træningssal
dojo kun : etiske regler for karate-do
embusen : fast mønster knyttet til de enkelte kata
empi : albuen
empi uchi : slag med albuen
fumikomi : spark, bruges til at trampe ned over f.eks. knæled
gedan : området omkring skridtet
gedan barai / uke : parade mod lave teknikker
gi : traditionel træningsdragt
gohon kumite : kampøvelse med modstander, 5 skridt
gyaku zuki : stød med modsat arm af det ben, der er forrest
haishu : oversiden af hånden
haisoku : vristen
haito : håndkanten på tommelfinger siden af den åbne hånd
hajime : begynd
hanmi : kroppen og hofterne ca. 45 grader i forhold til shomen
happo kumite : kampøvelse med 8 modstandere
heian : fredfyldt sind
heisoku dachi : stilling, fødderne samlede helt
hidari : venstre
hiji : albuen
hiji uke : parade med albuen
hikiashi : at trække underbenet tilbage efter spark
hikite : at trække armene ( hænderne ) ind i siden efter en teknik
hiza : knæet
hiza geri : angreb med knæet
jodan : ansigtet
juji uke : parade med krydsede håndled
jiyu ippon kumite : et-skridts frikampøvelse
jiyu kumite : frikamp
kagi zuki : stød hvor den angribende arm er som en krog
kakato : hælen
kamae : kampstilling, kan variere fra person til person
kara : havde før betydningen "kinesisk", nu betydningen "tom"
kara te : "tom hånd"
karate do : "den tomme hånds vej"
keage : snapspark til siden
kekomi : stop spark til siden
kiai : kampråb, eller få sjælen ( ånden ) ud
kiba dachi : stilling med 50 % af vægten på hvert ben
kihon : grundteknikker
kihon ippon kumite : grundlæggende et-skridts kampøvelser
kime : maksimal kraft
kizami geri : spark med forreste ben
kizami zuki : stød med forreste arm
kochen : tilbage, baglæns
kokutsu dachi : stilling, 70 % vægt på bagerste ben, 30 % på forreste
koshi : fodpuden, kan også betyde hofte
kumite : kamp
kyo dachi : lille kokutzu dachi
maai : rækkevidde, afstanden mellem kæmperne
mae : foran, front
mae geri : front spark
makiwara : boksepude til at øve angreb igennem på
mawashi geri : cirkelspark
mawashi zuki : cirkel stød
mawatte : vend rundt
migi : højre
morote uke : 2 hånds parade
moto dachi : lille zenkutzu dachi
musubi dachi : stilling, hælene samlede, tæerne peger ca. 45 grader udefter,
bruges bl.a. når man modtager beskeder fra sensei / sempai
naihanchi dachi : lille kibadachi
neko ashi dachi : kattebenstilling. Vægtfordeling ca. 90% på bagerste
nidan geri : to spark med samme ben
nuki te : spydhånd
oi zuki : stød under bevægelse med samme arm som det ben der er forrest
osotogari : feje-og kaste teknik
ren zuki : flere stød efter hinanden
rei : buk
reigi : måden at bukke korrekt på
sanbon kumite : 3- skridts kampøvelse
sanbon zuki : 3 stød, jodan oizuki, chudan gyakuzuki, chudan oizuki
seiza : knælende stilling
seiken : forsiden af knoerne på den knyttede hånd
senpai : over gradueret
sensei : træner, overhoved for dojo'en
shiai kumite : konkurrence karate, efter bestemte regler
shizen tai : naturlig stillinger, eller klarstillinger, der har navn efter føddernes stilling.
shomen : fremefter
shuto : åben hånd, "knivhånd"
shuto uchi : åbenhåndsslag
shuto uke : åbenhåndsparade
sokuto : fodkanten, bruges ved keage
soto uke : udvendig parade
sukui uke : parade hvor modstanderen trækkes nærmere
tachikata : stillinger, specifikt ben og fødder
tai sabaki : at undgå angreb ved at bevæge sig typisk forbundet med undvige
manøvre til siden
te : hånd
teisho : nederste del af håndfladen
teisho uchi : slag med nederste del af håndfladen
tettsui : "hammer hånd" lillefingersiden af den knyttede hånd
tobi geri : flyvende spark
tokui kata : favorit kata
uchi : slag
uchi uke : indvendig parade
ude : ( wan ) underarm, inddelt i fire zoner. Oversiden af underarmen ( haiwan ). Undersiden ( shuwan ). Tommelfinger siden ( naiwan ). Lillefinger siden ( gaiwan ).
ude uke : underarms parade
uke : parade
uraken : bagsiden ( oversiden ) af den knyttede hånd
uraken uchi : slag med uraken
ushiro : bagved, bagud
ushiro geri : spark bagud
waza : teknik
yame : stop
yoko : siden ( til siden )
yoko geri : spark til siden
yoko geri keage : keage til siden
zanshin : at være parat
zazen : meditation
zenchen : fremad, forlæns
zenkutzu dachi : stilling, 60 % af vægten på forreste ben, 40 % på bagerste
zuki : stød


Om at tælle på japansk :
1 i-chi
2 ni
3 san
4 shi ( yon )
5 go
6 roku
7 shi-chi
8 ha-chi
9 kyu
10 ju

Det er ikke så ofte man høre, at der bliver talt udover de 10, men vi går lidt videre her.

Fra 11 op til 19 sætter man ju foran, sådan at man tæller 10-1,10-2 osv.
11 ju-i-chi
12 ju-ni
13 ju-san osv.
19 ju-kyu
20 ni-ju ( 2-10 )
21 ni-ju-i-chi ( 2-10-1 )
22 ni-ju-ni
23 ni-ju-san osv.
30 san-ju
31 san-ju-i-chi ( 3-10-1 )
40 yon-ju
50 go-ju
100 hya-ku