Ordinær generalforsamling i Vejle Judo Klub.

Kære medlem

Jeg vil hermed invitere dig til ordinær generalforsamling 

d. 03.12.2018, kl. 19:00 i DGI Huset.

Du skal tilmelde dig på:

vejlejudo.dk/For medlemmer/Tilmeldinger/Judoarrangementer/Ordinær Generalforsamlingen 2018

inden d. 25.11.2018, hvis du gerne vil have mad & drikke.

Du kan også bare møde op.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dag før generalforsamlingen.

Alle medlemmer over 15 år med 3. måneders anciennitet der har betalt kontingent og æresmedlemmer, har stemme- og møde ret.

Forældre er velkommen til at deltage, men har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Jiu-Jitsu, Karate og Judo er alle en del af Vejle Judo klub.

Det betyder at generalforsamlingen angår 

Karate, Jiu-Jitsu og Judo medlemmer.

Det er vigtigt at DU møder op, for at give DIN mening tilkende, og være med til at forme fremtiden for klubben med DINstemme.

Venlig hilsen
Formand Jan Gravesen

4. november 2018

 

 

SKIF Danmark

www.skif.dk

Dansk Karate Forbund 

www.danskkarateforbund.dk

Vejle Shotokan Karate-Do | DGI-huset Vejle | Willy Sørensens Pl. 5 | Hal 2 | 7100 Vejle
By Free joomla 1.7 Templates