JKS-kata-seminar2014

 

JKS kata træning.

Lørdag d. 26/4 afholdt JKS Danmark kata træning. Underviserne var Sensei Kenn Rasmussen assisteret af Sensei Jan Spatzek. Formålet med denne samling var at få standardiseret de fem junro kata, og undervisningen var særligt henvendt til klubbernes chefinstruktører og sortbælter. Altså var der allerede fra starten lagt op til en undervisning, hvor udgangspunktet var et rimeligt højt niveau.

Kort om de fem junro kata:

  • De er alle designet i nyere tid og har altså ikke en lang forhistorie som de traditionelle (shotokan) kata
  • Asai Sensei har lavet disse kata med det formål at fremme en bestemt form for teknik/bevægelse (f.eks. dobbeltteknikker eller hofterotationer)
  • De trænes, så vidt jeg ved, kun hos JKS

Med ganske få undtagelser kunne alle de tilstedeværende allerede de fem kata i forvejen, og træningen var derfor mest en ”justering” af det, man allerede vidste.

Jeg var så en af undtagelserne… Den eneste kata jeg havde prøvet før træningen, var junro shodan, så jeg var helt afklaret med at min hjerne ville komme på overarbejde :-)

De enkelte kata blev gennemgået slavisk med teknik, justering og tilretning. Og de første to gik fint. Herefter var der så pause. Efter pausen blev processen speedet lidt op. Kata nr. 3 gik også så nogenlunde.

Da vi startede på den fjerde kata, kæmpede min hjerne desperat på at huske de forskellige teknikker og vendinger fra hinanden. Hvilket i høj grad gik ud over kvaliteten på mine teknikker.

Til sidst var det så kata nr. 5, og… lad mig formulere det sådan - min hjerne var på ingen måde blevet mere frisk. Tværtimod var den nu tæt på at brænde sammen, og mine teknikker havde nået et niveau, der med nød og næppe var en grønbælte værdig :-)

Heldigvis havde vi haft mulighed for at tage notater i løbet af dagen, så noget af det der er smuttet, kan findes i noterne.

Alt i alt en fantastisk dag med masser af gode nye input, søde og venlige mennesker og et fantastisk kammeratskab på tværs af klubberne.

Oss
Jean

Opstart af nye hold - januar 2018

Så åbner vi op for en ny sæson, læs mere om det her!

 

Vejle Shotokan Karate-Do | DGI-huset Vejle | Willy Sørensens Pl. 5 | Hal 2 | 7100 Vejle
By Free joomla 1.7 Templates