Instruktørkursus

Søndag d. 23 februar blev der afholdt instruktør kursus i Vejle Judo, Jiu-jitsu og Shotokan Karate klubs lokaler. Vi var 15 deltagere på kurset. Der var både repræsentanter fra Vejle Jiu-jitsu klub, Vejle Shotokan Karate klub, men der var også kommet 2 deltagere helt fra Århus Ashihara Karate klub. Underviserne på kurset var Frank Iversen og Jesper Sell.

Kurset startede kl. 9.00, hvor vi lagde ud med at spise lidt morgenbrød, mens Frank og Jesper bød os velkommen og fortalte, hvordan dagen skulle forløbe. Da vi var færdige med at spise, var det vores tur til at fortælle om vores forventninger til dette kursus. Derefter gik vi for alvor i gang med dagens opgaver.

Vi fik snakket en del om grundlæggende instruktørvirke (at undervise og formidle), og så snakkede vi om Maslows behovspyramide. Derefter fik vi til opgave - i grupper - at lave en årsplan, hvor vi havde fokus på Indhold, rammer, læringsforudsætninger, mål, læringsproces og evaluering.

Bagefter var der ”arbejdende frokost”, hvor vi - i grupperne - blev tildelt en opgave som fx opvarmning, træning eller nedvarmning. I min gruppe fik vi tildelt nedvarmning. Vi skulle så planlægge en nedvarmning, som passede til den træning, som en af de andre grupper havde lavet. Disse opgaver skulle praktiseres inde på måtterne. Mellem hver gruppes opgave fik vi noget feedback, fx om hvorvidt vi lykkedes med at overholde tiden, og om der var godt sammenspil mellem instruktører og hjælpeinstruktører.

Senere fik vi givet nogle forskellige kommunikationsøvelser, hvor en af dem fx handlede om at få bragt et budskab ned i den anden ende af en række mennesker. Da vi nåede hen på eftermiddagen, fik vi serveret Jonnas lækre hjemmebagte kage. Vi skulle også snakke om Jura, så vi fik snakket meget om de paragraffer, som er vigtig for os instruktører at huske og være opmærksom på.

Jeg synes, at det var en helt fantastisk dag, med en masse ny viden og nye bekendtskaber. Vi har fået nogle rigtig gode og dybdegående diskussioner, som jeg mener, er meget vigtigt at få vendt og drejet som instruktør i en forening. Jeg har personligt fået en masse værktøjer, som jeg klart vil benytte mig af i fremtiden.

Tak til Frank og Jesper for et fantastisk kursus. I er nogle meget inspirerende mennesker. Jeg håber, at få mulighed for at deltage på et af jeres andre kurser i fremtiden.

Oss
Emilie Spatzek

SKIF Danmark

www.skif.dk

Dansk Karate Forbund 

www.danskkarateforbund.dk

Vejle Shotokan Karate-Do | DGI-huset Vejle | Willy Sørensens Pl. 5 | Hal 2 | 7100 Vejle
By Free joomla 1.7 Templates