Seminar med Iain Abernethy

I weekenden d. 14. – 16. januar i år afholdt Ian Abernethy et af sine populære seminarer i Hamborg og det var atter en gang muligt at have fornøjelsen af hans inspirerende undervisning.

Det var jo et tilbud, som var svært at takke nej til, hvis man havde mulighed for at deltage, så lørdag morgen klokken 06.15 mødtes Jean, Kenneth, jeg selv og 6 karateudøvere fra Hinnerup Karate klub på en rasteplads udenfor Vejle og kørte herfra til Hamborg og deltog i dagens undervisning.

Seminaret var godt besøgt af flere lande i Europa. I løbet af dagen hørte vi både det engelske, tyske og franske sprog repræsenteret – udover det danske selvfølgelig .

I træningen, der varede 5 timer fordelt på 3 træningspas, skelnede Abernethy hele tiden mellem kampsport, selvforsvar og regulær slåskamp. Rent billedligt kan disse tre kategorier sættes op som tre ringe, der rækker ind over hinandens områder, men som alligevel kan og skal holdes adskilt. Han understregede, at det er vigtigt at holde sig for øje, hvornår man forvarer sig selv, hvornår man dyrker karate og hvornår man deltager i en regulær slåskamp.

I de første to pas arbejdede vi med bunkai til Tekki Shodan. Abernethy lagde stor vægt på at understrege, at kata kan sammenlignes med et landkort. Et landkort viser vejen fra punkt A til punkt B. På samme måde viser kata ”vejen” i anvendelsen af karate – det er således i kataene, vi finder svarerne til at udføre karate. Med dét i mente, var det til stor inspiration at arbejde med bunkai til Tekki Shodan. Vi arbejdede med forskellige sekvenser af kataen, men ikke nødvendigvis i den korrekte rækkefølge, som vi oprindeligt har lært. Sådan blev det tydeligt, hvordan kata viser vej til at udføre karate, idet vi brugte præcis den del af kataen, der passede til et given angreb, uafhængigt af forsvarets placering i kataen.

I det tredje og sidste træningspas underviste Abernethy i groundwork. Vi arbejdede med nemme, men effektive teknikker til fastholdelse af en anden person på gulvet og med teknikker til at undslippe, så man selv undgik at blive holdt fast.

Jeg har kun haft fornøjelsen af Ian Abernethys undervisning én gang før, men jeg synes, at hans engelsk for det første er nemt at forstå og derudover har han begge gange formået at formidle sit budskab og den rent praktiske udførelse af teknikkerne på en meget tilgængelig måde, der passer rigtig godt sammen til hans lige-til-måde at være på .

Lørdag d. 15. januar var således en super inspirerende dag med masser af fortællinger i sand Abernethy-stil og karate på den fede måde, hvor karate, selvforsvar og slåskamp på skift blev holdt adskilt og smeltede sammen i ét.

Vi sluttede dagen af med hyggelig snak mellem Hinnerup og Vejle klubberne over en pizza . Jeg lærte rigtig meget og tog meget med mig hjem - en for mig perfekt måde at bruge en lørdag på! .

Oss Charlotte

 

SKIF Danmark

www.skif.dk

Dansk Karate Forbund 

www.danskkarateforbund.dk

Vejle Shotokan Karate-Do | DGI-huset Vejle | Willy Sørensens Pl. 5 | Hal 2 | 7100 Vejle
By Free joomla 1.7 Templates